SINUS LIFT – DVIG SINUSNEGA DNA

Pri nekaterih primerih, ko želimo v zgornji čeljusti z implantatom nadomestiti manjkajoči zob, tega ne moremo napraviti, saj nimamo dovolj kosti, ki bi držala implantat.

Ob izgubi zob in spremljajoči kostni izgubi se zgodi, da preostala kostnina po višini ne zadošča za vgraditev implantata, zato je potrebno dvigniti sinusno dno in kost dograditi. Dvig sinusnega dna se pogosto opravi neposredno pred vgradnjo implantata v istem terminu, v kolikor obstaja vsaj mali volumen kosti.

V drugih primerih se dvig sinusnega dna opravi ob posebnem obisku, do postavitve implantata pa mora miniti vsaj 6 mesecev. Poseg dviga sinusnega dna je v celoti neboleč, saj se izvaja v področni anesteziji. Običajno se ta postopek opravi sočasno z vgraditvijo implantata, če obstaja vsaj mali volumen kosti.

Če kosti sploh ni, mora med dvigom sinusnega dna in vgradnjo implantata miniti približno 6 mesecev. Dvig sinusnega dna je v celoti neboleč, saj se izvaja v področni anesteziji.

 

AVGMENTACIJA - NADGRADNJA KOSTI

Ta termin je uporabljen za vrsto posegov, ki jih izvajamo, da bi povečali volumen kosti in s tem omogočili vgraditev zobnega implantata. V glavnem vsi postopki vključujejo dodajanje kostnega materiala. To je lahko avtologna kost (kostni transplantat vzet z drugega mesta v pacientovih ustih) ali umetna kost.

Postopek nadomeščanja izgubljene kostnine je znan pod nazivom “vodena regeneracija kosti” (GBR – Guided Bone Regeneration).

Če vam zob že manjka, ni pa dovolj kostnine za vgraditev implantata, je najprej potrebno nadomestiti izgubljeno kostnino, da bi ustvarili kakovostno bazo za vgraditev implantata. Po tem postopku je potrebno počakati od štiri do šest mesecev, da se kost v celoti zraste pred vgraditvijo implantata.

Če se implantat vgrajuje v zgornjo čeljustnico (maksilo), se pogosto zgodi, da je sinusno dno postavljeno prenizko. V tem primeru se odločimo za dvig sinusnega dna, t.im. sinus lift.

 

ALVEOTOMIJA – ZAPLETENO PULJENJE MODROSTNIH ZOB

Alveotomija je kirurška odstranitev impaktiranih in retiniranih modrostnih zob. Posameznim zobem je lahko onemogočena rast, čeprav to ne pomeni, da je ustavljen tudi njihov razvoj. Impaktirani in retinirani zobje so tisti zobje, ki so se v celoti formirali v kosti, vendar niso zrasli na svojem mestu niti na bilo katerem drugem mestu v ali izven zobnega loka.

Razlog za to je lahko nepravilna smer rasti ali pomanjkanje mesta za rast v zobnem loku zaradi drugega zoba ali neke druge mehanične ovire (kostnega ali mehkega tkiva).

V tem primeru lahko impaktirani in retinirani modrostni zobje povzročijo simptome kot je npr. bolečina ali oteklina, zaradi česar je indicirana alveotomija. Impaktirane in retinirane zobe lahko odkrijemo z rentgenskim posnetkom ali pa se ugotovijo pri kliničnem pregledu, ko je prisotna bolečina, oteklina ali druga težava.